ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ ผกก.สภ.บ้านหมอ นำข้าราชการตำรวจ ร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดปัญจาภิรมย์ ...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.62 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ ผกก.สภ.บ้านหมอ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาพัฒนา วัดสุนทรเทพมุณี ( วัดสะพานช้าง ) ...
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ ผกก.สภ.บ้านหมอ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร่วมกับ ภาคส่วนราชการ ...

วันที่ 25 มกราคม 2562

วันที่ 23 มกราคม 2562

เมื่อวันพุธที่ 23 ม.ค.62 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ ผกก.สภ.บ้านหมอ นำข้าราชตำรวจ พัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาด (กิจกรรม 5 ส.)...

วันที่ 17 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมาย ร.ต.อ.สราวุธ เกษแจ่ม รอง สวป.ฯ นำตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์... เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมาย ร.ต.ต.โอภาส วงษ์ชื่น รอง สว.(ป.)ฯ ร่วมเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรม...

วันที่ 17 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 62 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ ผกก.สภ.บ้านหมอ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจร่วมปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ฯ...

วันที่ 15 มกราคม 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 62 เวลา 09.00 น.พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ ผกก.สภ.บ้านหมอ พร้อมด้วย พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ เสรีรัฐ สว.สส.ฯนำข้าราชการตำรวจร่วมบริจาค...
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 62 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ ผกก.สภ.บ้านหมอ ร่วมกับภาคส่วนราชการ...

วันที่ 1 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.62 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ ผกก.สภ.บ้านหมอ นำข้าราชการตำรวจฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ...

วันที่ 11 มกราคม 2562

อ่านทั้งหมด >

 คลังรูปภาพ

 ประชาสัมพันธ์

 ดาวน์โหลดเอกสาร

สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ

244 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130

โทร 036 - 201051  โทรสาร 036 - 201065

E-mail : [email protected]