ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 11 ต.ค 62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ ผกก.สภ.บ้านหมอ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมโครงการจิตอาสา หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง...
เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 62 พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ ผกก.สภ.บ้านหมอ พร้อมข้าราชการตำรวจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ...

วันที่ 13 ตุลาคม 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 62 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ ผกก.สภ.บ้านหมอ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ ณ วัดโคกกุ่ม...
เมื่อวันที่ 27 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. ข้าราชการตำรวจร่วมให้การบริการประชาชน ตามโครงการโรงพักเคลื่อนที่ ณ โดมวัดม่วงน้อย...

วันที่ 27 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 ข้าราชการตำรวจ ร่วมปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ฯ ณ วัดโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ ...

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 62 โครงการโรงพักเคลื่อนที่ ร่วมโครงการจังหวัดสระบุรีเคลื่อนที่ ณ วัดปัญจาภิรมย์ ต.สร่างโศก...

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองเริงราง กำจัดผักตบชวาหน้าวัดมหาโลก ...

วันที่ 12 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 62 ข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 62 ให้บริการโครงการโรงพักเคลื่อนที่ ณ โดมองค์การบริหารส่วยตำบลไผ่ขวาง...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 62 ข้าราชการตำรวจ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

อ่านทั้งหมด >

 คลังรูปภาพ

 ประชาสัมพันธ์

การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเบาะแส การกระทำความผิดต่างๆ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ

244 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130

โทร 036 - 201051  โทรสาร 036 - 201065

E-mail : [email protected]