พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ โทร. 09-3325-2844 E-mail : Narin2844@gmail.com

 ข่าวกิจกรรม

อบรมประชาชนจิตอาสาตามโครงการ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
บริการประชาชนตามโครงการโรงพัก เคลื่อนที่

หน่วยงานต้นสังกัด

ตำรวจภูธรภาค 1

การดำเนินการปรับปรุงห้อง One Stop Service กิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน

อ่านทั้งหมด >

 โครงการ

โครงการจิตอาสา โครงการชุมชนสัมพันธ์ สร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด (ปักกลด) โครงการตำรวจมาแล้ว
โครงการธงสายตรวจ โครงการระฆังทอง โครงการสัปดาห์พระพุทธศานา

 การยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ

โครงการโรงพักเคลื่อนที่

 ประชาสัมพันธ์

สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ

244 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130

โทร 036 - 201051  โทรสาร 036 - 201065

E-mail : [email protected]