สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลและภาพถ่าย โดยสถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ
244 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
โทร 036 - 201051
ส.ต.ต.ชัชณัย ผ่องผิว
ผบ.หมู่(ป)สภ.บ้านหมอ