เมื่อ 10 ม.ค.60 เวลาประมาณ 11.00 น.
ร.ต.ท.มนตรี ปัญจนะ เวร 20 และสายตรวจสะพานช้าง
พบ ผู้ขับขี่ขับรถยนต์มา เครืองยนต์ขัดข้องจึงได้เข้าช่วยเหลือ

โดยรับช่างมาดำเนินการแก้ไข

บริเวณ ถนนสายพระบาท - บ้านหมอ