วันนี้ 7 เมษายน 2561
เวลา 11.00น. ด.ต.ณรงค์ อันยงค์ ได้ประชาสัมพันธ์โดยใช้สือ ทางวิทยุระบบFM99.75MHzวิทยุพิทักษ์บ้านหมอ (enjoy radio) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังนี้
ว่าด้วยข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรมีข้อกำหนดดังนี้
1.ช่วงวันที่11เม.ย -17เม.ย 61
2.ห้ามรถบรรทุก10ล้อขึ้นไปวิ่งบนถนนสายมิตรภาพ แก่งคอย สระบุรี -ช่วง คลองไผ่ ปากช่อง
3.ถนนกบินบุรี -ปักธงชัย ถึง นาดี ปราจีนบุรี
4.ถนนช่วงอรัญประเทศ-นางรอง ถึงช่วง ตราพระยา -สระแก้ว
ทั้งนี้หากรถบรรทุกใดมีความจำเป็นต้องวิ่งให้อยู่ในอำนาจของเจ้าพนักงานจราจรของจังหวัดนั้นๆ