วันนี้ (๑๓ ม.ค.๖๐) เวลา
๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ ผกก.สภ.บ้านหมอ ประธาน กต.ตร.(ชั่วคราว)
ได้ประชุม กต.ตร.สภ.บ้านหมอ และมีวาระเลือกประธาน กต.ตร.ฯ
มติที่ประชุม มีมติ เลือก นายบุญส่ง เกิดหลำ อดีต สว.จังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
กต.ตร.สภ.บ้านหมอ