สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายโดย สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ

โทร 036-201051

จัดทำแก้ไขโดย ส.ต.ต.ชัชณัย ผ่องผิว